България
5700 Тетевен; ул. "М. Михайлова" 2 вх. Б ет. 4

Христо Христов - Изпълнителен директор
тел.: +359 888 58 82 81; e-mail: icohr@abv.bg

Димитър Димитров - мениджър продажби
тел.: +359 888 69 32 63; e-mail: dh.dimitrov@yahoo.com

Борис Дочев - информация и продажби
e-mail: infosales@demetra-hdi.eu

Demetra®