Пелети за горене от слънчогледови люспи
• Продукт: пелети от слънчогледови люспи
• Калоричност сухо гориво: Kwh/kg (MJ/kg) - повече от 5,5 (19768)
• Диаметър: Ø 6 или Ø 8 (избор на клиента)
• Влажност: по-малко от 11%
• Сурова плътност: по-голяма от 1,1 kg/dm3
• Пепелно съдържание: по-малко от 5,60 Ag
• Съдържание на сяра: по-малко от 0,01%
Предназначение: за горене
Разфасовка: Биг Бег (800 кг -1000 кг)
 

 

 

 

 

Demetra®